Contribucions

Proposta de comunicació

Els espais per a comunicacions permeten als assistents al Congrés presentar aportacions vinculades amb experiències desenvolupades en les seves institucions o bé els resultats de projectes de recerca. En qualsevol cas, les temàtiques de les comunicacions han d'ajustar-se a les línies temàtiques definides pel FIET, al voltant de l'Educació i la Tecnologia.

Les comunicacions acceptades es publicaran en dos llibres: les més rellevants segons el Comitè Científic a la Editorial Octaedro (Q1 en el Scholarly Publishers Indicators-CSIC) i la resta de treballs es publicaran al llibre d’actes amb el Servei de publicacions de la URV .

Les comunicacions seleccionades seran convidades a publicar-se en les revistes que col·laboren en el FIET.

Dates importants

Les dates per a la presentació, arbitratge i publicació de treballs són les següents:

 

Fins el 30/06/2021 30/07/2021 Presentació de comunicacions TERMINI AMPLIAT

Fins el 11/09/2021 Comunicació d'acceptació (amb i sense modificacions)

Fins el 30/09/2021 Enviament de treball modificat

 

Indicacions presentació 
Una vegada finalitzada l’avaluació de les contribucions i cara a preparar la presentació de les contribucions acceptades: 

- es distribuiran tres franges de presentació entre els dies 28 i 29 d’octubre, seguint un model de taules simultànies al voltant dels tres eixos en què s’organitza el FIET 2021.

- la dinàmica de les taules s’organitzarà a partir de presentació de cada contribució (màxim de 7’). Es pot utilitzar material de suport a la presentació, ordenar el debat a partir de qüestions plantejades per la moderació de la taula  i incloure un resum final. 

 

A partir del dia 30 de setembre, termini del lliurament de les contribucions condicionades, cada responsable de contribució rebrà personalment les oportunes indicacions de la data i franja horària per a la presentació. 

Especificacions

Totes les contribucions han de presentar-se seguint les següents especificacions, seguint la plantilla que us podeu descarregar més avall:

 

 • Resum: 200 paraules.
 • Abstract en anglès.
 • Paraules clau (quatre com a màxim).
 • Entre 10.000 i 15.000 caràcters amb espais, referències incloses (sense comptar resum, abstract i paraules clau).
 • Tamany DIN-A4.
 • Marges esq- dret- sup- inf: 2,5 cm.

 • Lletra TIMES NEW ROMAN 12 pt.

 • Interlineat senzill.

 • Llengua: català, castellà o anglès.

 • Referències segons normes de la A.P.A. 7a edició (https://apastyle.apa.org/)

 • Com a nom del document usar cognoms del primer autor i nom (afegir un nombre d'ordre si es presenta més d'un treball).

 • El fitxer ha d'incloure la totalitat del treball (text, taules, figures, esquemes, etc.) amb cada element en el seu lloc corresponent.

 • A la 1a pàgina s'indicarà: Títol, autors, ORCID, institucions i adreça electrònica de la persona de contacte, resum i paraules clau.

 

Altres consideracions


 • Totes les aportacions rebudes seran sotmeses a revisió cega per part del Comitè Científic del Congrés.

 • Per a la presentació i publicació de les aportacions, amb ISBN, hauran d'estar inscrits al Congrés almenys el 50% dels autors.

 • El Comitè Científic podrà proposar la presentació d'aportacions a revistes indexades vinculades a les institucions organitzadores.

 • Els autors tindran a la seva disposició els recursos audiovisuals i informàtics necessaris per a la presentació de les diferents comunicacions; no obstant això, s'agrairà que sigui comunicat amb antelació el tipus de recursos que es precisaran.

Per a poder presentar contribucions és necessari registrar-se primer.
Per fer-ho, pots accedir al formulari de registre des del següent enllaç:

Formulari de registre
© 2022 Universitat Rovira i Virgili - Tots els drets reservats
Diseño y desarrollo:   Estudio Sicilia